De praktijk – Implantologie Axel – Axel

De praktijk

Wij zijn een verwijspraktijk voor parodontologie en implantologie. Dat betekent dat u een verwijsbrief nodig heeft van uw tandarts of uw tandprotheticus.

Wat is parodontitis ? 

Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees ofwel het parodontium genoemd. Het parodontium is het steunweefsel van de gebitslelementen. De ontsteking kan zich uitbreiden naar het kaakbot. Daardoor kan er kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren gaan. Parodontitis bedreigt dus niet de tanden en kiezen zelf, maar het houvast van de gebitselementen. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen. Parodontitis is een sluipende ziekte. De ziekte kan lange tijd aanwezig zijn zonder opgemerkt te worden.

Werkwijze parodontologie

Tijdens uw eerste consult wordt er een röntgenfoto gemaakt. Er wordt een parodontiumstatus opgenomen. Hierbij wordt rondom al uw tanden en kiezen met een meetinstrument gekeken in hoeverre er sprake is van ontstoken weefsel en/of botafbraak. Tijdens uw tweede consult bij de parodontoloog wordt er gekeken welke behandeling bij u nodig is.

Er wordt daarna begonnen met de initiële behandeling. Dit houdt een gebitsreiniging in, indien nodig onder locale verdoving. Deze initiële behandeling kan uit meerdere sessies bestaan.
Na drie maanden wordt er opnieuw een parodontiumstatus opgenomen, wordt het gebit nogmaals schoongemaakt en volgt er een evaluatie door de parodontoloog.

Wat is implantologie ?

Wanneer u een gebitsprothese draagt die los zit omdat er onvoldoene bot aanwezig is, kan een gebitsprothese op implantaten een uitkomst zijn.

Wat is een implantaat ?

Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak geplaatst wordt en in het bot vastgroeit. Implantaten zijn gemaakt van titanium en worden door het lichaam en omringende bot zeer goed verdragen. Implantaten kunnen er uit zien als schroeven.Implanten zijn klein, hebben een doorsnede van 3,5 tot 4,1 mm, een lengte van 8 tot 16 mm en zijn dus ongeveer net zo groot als een natuurlijke tandwortel. Het plaatsen van 1 of meerdere implantaten heet implantatie.

Wanneer het bot voldoende aan de kunstwortel is vastgegroeid, kan het implantaat dienen als basis voor een kroon, of dienen als steun voor een gebitsprothese.

Werkwijze

Tijdens het eerste consult wordt een röntgenfoto gemaakt. U krijgt uitleg over de behandeling.

Tijdens een tweede consult bekijkt de implantoloog wat de mogelijkheden zijn. Aan de hand van dat consult doen wij een aanvraag naar uw zorgverzekeraar. Na ontvangst van de machtiging (na 4 a 5 weken) maken wij met u een afspraak voor het plaatsen van de implantaten. Na deze behandeling mag de (onder)prothese ongeveer 10 dagen niet gedragen worden, omdat de implantaten niet belast mogen worden. Na deze 10 dagen kan de oude prothese aangepast worden en wordt een begin gemaakt met het vervaardigen van de nieuwe prothese.

Voor een prothese op implantaten geldt een wettelijke bijdrage van 250,- euro (voor onder- en bovenprothese samen).

Meer informatie kan u vinden op deze site onder “informatie folders”. Kijk bij “implantaten”.

Kwaliteit

Om de kwaliteit binnen de praktijk te verbeteren zetten wij patiëntenenquêtes uit. Ook worden er regelmatig cursussen gevolgd door onze werknemers en bezoeken wij congressen.

U kunt bij ons voor een breed scala aan services terecht. Op de welkomstpagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer weten over ons en onze specialisaties neem gerust contact met ons op!